regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego zapakujeco.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. 

Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.zapakujeco.pl jest firma:

    ZAPAKUJECO SP. Z O.O.
    ul. Kościuszki 78A, 34-600 Limanowa
    NIP: 7372210743, REGON: 367554375,
    KRS: 0000687053, zwana dalej usługodawcą 

2. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać:
    - telefonicznie (od pn. do pt. w godz. 7:00 – 16:00): +48 602766775
    - poprzez pocztę elektroniczną: sklep@zapakujeco.pl 


DEFINICJE:

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną        
    Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o    
    świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
    prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
    w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w    
    celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
    na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu    
    Internetowego. 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy    
    Umowa Sprzedaży. 

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta
    pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zapakujeco.pl, za    
    pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,    
    zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).    
    klient sklepu www.zapakujeco.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych    
    jedynie do potrzeb realizacji składanych zamówień. Każdy Klient ma prawo do wglądu,    
    modyfikacji oraz żądania usunięcia danych osobowych znajdujących się w bazie danych    
    Sklepu. 


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ: 

1. Zamówienia można składać bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu www.zapakujeco.pl,   
    poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia adresu poczty    
    internetowej, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz anulowania go
    w przypadku braku możliwości sprawdzenia rzetelności zamawiającego lub podania
    niekompletnych danych. 

4. Zamówienie może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat lub firma. 

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa
    się od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16. 

6. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju. 

7. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. 

8. Termin ten może się wydłużyć jedynie w sytuacjach niezależnych od sklepu, o czym
    zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia    
    dalszego postępowania. W takiej sytuacji zamawiający może anulować zamówienie. 


TOWARY, CENY, KOSZTY WYSYŁKI: 

1. Produkty sprzedawane w sklepie www.zapakujeco.pl wykonane są z szarej tektury. Tolerancja
    gramatury wynosi +/- 5%. Wyjątek stanowią pompony, które wykonane są z papieru szarego lub białego.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i
    zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 

3. Sklep www.zapakujeco.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w
    ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

4. Koszt transportu pokrywa Kupujący i wynosi on 20,00 zł brutto przy wcześniejszej wpłacie na konto
    oraz 23,00 zł brutto dla paczek wysyłanych za pobraniem. Ceny te dotyczą przesyłek do 30 kg,
    nie przekraczających wymiarów: 120x60x60 cm. 

5. Dla większych zamówień koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Zależy on od wielkości i
    wagi przesyłki. 

6. Sklep wystawia faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary. Złożenie zamówienia jest
    równoznaczne z upoważnieniem sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania
    podpisu odbiorcy. 


PŁATNOŚCI: 

    Sklep www.zapakujeco.pl akceptuje formy płatności:

1. Płatność przelewem bankowym na konto: 
    Bank PEKAO S.A.: 24 1240 5123 1111 0010 7399 8445 
    ZAPAKUJECO SP. Z O.O.
    ul. Kościuszki 78A, 34-600 Limanowa

    W przypadku nie odnotowania wpłaty w przeciągu 7 dni od daty złożenia, zamówienie      
    zostanie anulowane. 

2. Płatność gotówką:
    - przy odbiorze osobistym w magazynie firmy ZAPAKUJECO SP. Z O.O.: 
      Dobra 530, 34-642 Dobra 
    - za pobraniem


ZWROTY I REKLAMACJE: 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej
    zawarcia. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony oraz nie ma na nim
    żadnych śladów użytkowania. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep drogą
    mailową: sklep@zapakujeco.pl. 

2. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki
    zwrotnej. 

3. Wszelkie przesyłki i zwroty wysyłane na koszt sklepu www.zapakujeco.pl nie będą
    przyjmowane, chyba, że wcześniej nastąpiły inne ustalenia.


   PRODUKTY SPRZEDAWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM zapakujeco.pl
   NIE SĄ PRZEZNACZONE DO BEZPOŚREDNIEGO PAKOWANIA ŻYWNOŚCI.